User
Pass
2FA
 
 

Statut guilda "Hyperion"

 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Freakz Forum Index -> Cos de Gunoi -> Guilds Archive -> Hyperion
Author Message634
kole99

[Mentally Stable]Status: Offline
(since 24-02-2019 16:27)
Joined: 02 Apr 2016
Posts: 17, Topics: 8
Location: Serbia

Reputation: 82.6
Votes: 1

Post Posted: 21-07-2017, 17:06:42 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Statut guilda „Hyperion“


Članak 1. Statut

St. 1. Ovim statutom uređuje se: naziv guilda, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo u guildu te unutarnji ustroj.

Članak 2. Općenito o guildu

St. 1. PVE Guild „Hyperion“ je World of warcraft guild na serveru „wow freakz“, odnosno na onom koji je specijaliziran za wow ekspanziju „Legion“.

Članak 3. Logotip guilda

St. 1. Guild ima znak, odnosno logotip. Znak guilda je brod koji se odnosi na čuveni brod koji se koristio u za vreme rata Sons of Korhal protiv Confederacy. Odluku o promjeni logotipa guilda donose officeri (vijeće) guilda „Hyperion“.

Članak 4. Djelatnosti guilda

St. 1. Djelatnosti guilda su:
a) Promidžba solidarnosti i širenje pozitivne energije različitih etniciteta na području Balkana.
b) Progresija oko pve evenata, prvenstveno misleći na pve raidove koji su trenutno osposobljeni na serveru „wow freakz“, „FELSONG“
c) Druženje, zabava te ostale stvari koje doprinose fizičkom i mentalnom opuštanju članova guilda

Članak 5. Javnost guilda i sustav komunikacije

St.1. Rad guilda je javan. Guild ostvaruje javnost preko svoje web stranice. Jedan od sredstava informiranja je web site: http://ratnicipodzemlja.shivtr.com/. Drugi je u samoj igrici (in game), ako ste naš član.
St.2. Sustav, odnosno program za komunikaciju guilda je Discord. To je besplatan program čiji se linkovi mogu naći na spomenutom službenom web siteu guilda kao i u guild infu guilda (in game). Discord je preduvjet da bi određeni član mogao upasti u bilo koji raid.

Članak 6. Donošenje odluka guilda

St. 1. Guild donosi odluke na temelju zasjedanja svih officera, određenog officera, guild mastera ili svakog pojedinačno, ovisno o kojem predmetu i problemu se radi.
St. 2. Statut ovog guilda donesen je na temelju odluke relativne ili apsolutne većine officera (viših generala) ovog guilda.

Članak 7. Regrutacija novih članova

St. 1. Regrutacija članova ovog guilda odvija se na sljedeći način:
a) Regrutaciju mogu provoditi članovi kojima guild master to dopusti.
b) Svaki novi član dobiva titulu „ratnika“ te je osoba koja je to u mogućnosti (officer ili gm) dužna napisati item level i spec novom članu.
c) Svaki član guilda može imati do 10 altova u guildu.
d) Svaki novi član guilda ima pravo na 2000 golda iz guild banke i određene iteme iz guild banke
St. 2. Itemi iz guild banke za nove članove određuju officeri i guild master, ovisno o ponašanju člana, kao i dužini boravka.
St. 3. U svakom trenutku, ovisno o broju članova i aktivnosti guild master uz officere mogu prekinuti regrutaciju, bez obzira na iskustvo ili osobnu dimenziju potencijalnih novih članova

Članak 8. Rankovi u guildu

Rankovi guild „Hyperion“ strukturirani su na sljedeći način:
St. 1. Mini ratnik je titula koju dobiva član guilda „Hyperion“ zbog upozorenja pred isključenje iz guilda (razlog za to piše u officer noteu)
St. 2. Razlozi za to mogu biti mnogostruki kao što je navedeno u članku 10.
St.3. PVP rank dobiva član koji ničim ne ukazuje ni pomaže oko temeljnog prioriteta guilda, a to je pve.
St.4. Ratnik je titula koju dobiva novi član u guildu kao i onaj koji ničem ne zaslužuje promote ili demote u guildu.
St.5.Titulu ratnik može dobiti i osoba koja je bila general ili mini ratnik, zbog ne/opravdavanja bivšeg ranga.
St.6. Ratnik nema prioritet ulaska u trenutno najjači raid, već čeka svoju priliku ako nema dovoljno generala i ostalih članova višeg ranka.
St.7. Ratnik nema pravo uzimanja stvari iz guild banke već ih može dobiti na temelju zamolbe officeru.
St.8. Ratnik, kao i ostali članovi ima pravo na 2000 golda iz guild banke kao i na ostale stvari iz guild banke koje im dopuste officeri.
St.9. Titulu generala dobijaju članovi koji su se dokazali u radu guildu, aktivnosti ili kvaliteti igranja.
St.10. Generali, uz officere imaju prioritet ulaska u najjače raidove.
St.11.Officeri (viši generali) su najviša struktura upravljanja u guildu „Hyperion“.
St.12.Više generale isključivo bira Guild master te im daje određene ovlasti.
St. 13.Viši generali imaju sljedeće dužnosti:
a) Biti na primjer svima iz guilda.
b)Koordinirati, voditi raidove, guild banku i ostalo što im guild master nadjene.
c) Davati iteme iz guild banke ako procijene da ih član zaslužuje.
d).Voditi raidove u isključivo zakazanom terminu, osim ako se ne radi o slobodnoj volju officera da vodi u nezakazanom terminu raid manje važnosti.
St.14. Guild master koordinira svim formalnim i neformalnim institucijama guilda.
St.15. Zbog trenutno problema sa rankovima na serveru Felsong ovaj clanak nije na snazi, sve dok se ne poprave.

Članak 9. Ponašanje u guildu

St.1.Ponašanje i retorika u guild i raid chatu je strukturirana na sljedeći način:
St.2.U guild chatu je zabranjeno psovanje, vrijeđanje na bilo kojoj razini i bilo što da bi impliciralo negativnosti u guildu
St.3. U raid chatu je zabranjeno uplitanje u posao raid liderima kao i miješanje u postavljanje taktika i ostalo istih.
St.4. Gore navedeno je moguće u privatnoj poruci i/ili prije/poslije raida.
St.5. Zabranjeno je whisparanje raid lidera prije početka raida zbog mogućeg stvaranja pritiska ili ostalog negativnog što takve poruke mogu izazvati
St.6. Zbog neaktivnosti određenog člana koji se ne javi guild masteru ili officerima, nakon 15 dana, isključuje se iz guilda uz mogućnost naknadnog povratka.
St.7. Isključenje ili demote u guildu je moguće zbog prije navedenih razloga, a dokazi za to mogu biti formalni (pomoću printscreen i sličnog) kao i onog što potvrđuje više ljudi.
St.8. Officer koji je izbacio (bivšeg) člana iz guilda dužan je objasniti osobi zašto je isključena, ako ta ista osoba to traži od officera/guild mastera.

Članak 10. Isključenje iz guilda

St.1. Isključenje, odnosno uklanjanje iz guilda nekog člana je moguće zbog stavki navedenih u članku 10.
St. 2. Isključene iz guilda u izvanrednim situacijama može se izvršiti odmah i bez upozorenja ili demotea, ako officer ili guild master prepoznaju izrazitu zlu namjeru osobe

Članak 11. Raidovi i loot

St.1. Raidovi se mogu podijeliti na one manje bitne (valor runove i itemi manjih lvl-a) i bitnije (itemi viših lvl-a)
St.2.U Raidove najvišeg prioriteta (najvišeg item lvl itema) prioritet na pravo na upad imaju generali i officeri.
St.3.U manje bitne raidove prioritet imaju manje girovane osobe te one koje nisu toliko zastupljenje u najjačim raidovima.
St.4.Loot u raidovima guilda „Ratnici podzemlja“ je group loot sa sljedećim značajkama:
a) need rolaju ljudi kojima je taj item prioritet, a to podrazumijeva da član igra svoj main spec svoj i main character, osim ako raid lider od istog ne zahtjeva da otiđe na svoj alt i off spec.
a1) u slučaju da osoba a uđe u raid sa svojim main speckom i main charom on ima prioritet nad osobom kojoj je to alt ili off spec
a2) lideri su nužni čim više članova voditi s mainovima, dok se sami prvi trebaju žrtvovati i biti na primjer drugima
a3) u slučaju a1, osoba b se „žrtvuje“ za guild znajući da će drugi put dobiti priliku doći s mainom i pokupiti više itema
a4) Navedene stavke prvenstveno vrijede za trenutno najjači raid dok je u ostalima najjednostavniji group loot roll
b) greed rolaju oni kojima je to off spec
b1) roll za greed se ne odjeljuje po mainu ili altu, već svi imaju jednaka prava kod rolanja istog
c) nitko ne disenchanta item već se odbacuje (pass) ako vam ni u jednom slučaju ne treba.
St.5. Izuzetak je najjači trenutni raid u kojem osobe koje idu prvi put ne mogu rolati za trinkete i tokene.
St.6.Osoba koja je već bila u najjačem raidu, a prvi put ide s nekim altom u isti, ne može rolati za trinket ili token
St.7.Član koji uđe s određenim speckom u raid, dužan je za istog i rolati, osim ako se s liderom i ostalim članovima koji rolaju za slične iteme ne dogovori drugačije
St.8. Osobe u raidu koji imaju 2 ili više tokena dužni su prepustiti drugom članu token koji ima 1 ili nijedan. To pravilo ima prioritet naspram onog za main i alt char. Primjerice, netko uđe s altom, a ima 1 token, dok netko na mainu ima 3; prioritet ima ovaj s jednim iako je na altu.
St. 9. Neki član može nidati (ako dobije loot) samo 1 token po raidu. Nakon prvog dobivenog tokena dalje može gridat.
St. 10. U alt runu vrijedi stavak 8, 9 i 5 članka 11, dok osoba koja ulazi s mainom u alt run ima prioritet rolla naspram onih na altu
St.11. Izuzetak čine 25 man raidovi (polu pug) gdje raid lider sam procijeni o vrsti loota i prioritetima, ovisno tko su druge osobe u raidu osim članova iz guilda „Hyperion“

Članak 12. Pugiranje raida

St. 1. Članovi imaju pravo pugirati trenutno najjači raid ako imaju više altova.
St. 2. Članovima mora ostati barem jedan heroj za najviše prioritetne raidove u guildu, u protivnom su upozoreni pa zatim i izbačeni iz guilda

Članak 13. Usmjerenje guilda

St.1. „Hyperion“ su polu ozbiljni (semi serious/casual) guild u skladu s time:
a) Officeri ne smiju izbaciti članove samo na osnovi loše prezentacije u raidu
b) Isti članovi, se s druge strane mogu izbaciti ako akumuliraju negativnu energiju i netrpeljivost u guildu.

Članak 14. Guild banka

St.1. Guild banka je zajednička imovina guilda.
St.2. Pristup guild banci imaju svi, a formalno pravo na stvari imaju od generala na više rankove.
St.2. Golde iz guild banke isključivo daje guild master, dok iteme članovima koji su ispod titule generala samoprocjenjujući daju officeri.
St.3. Samo officeri i guild master mogu stavljati iteme u banku, a ako neki član iskaže želju za istim, dužan je iteme poslati officerima ili guild masteru.
St.4. Pravo na „repair“ iz guild banke imaju rankovi od generala na više.

Članak 15. Mogućnosti za prijedloge

St. 1.Guild „Hyperion“ teži demokratizaciji svih odluka pa u skladu s time:
a) Svi članovi imaju pravo kritizirati guild, davati konstruktivne savjete i ostalo, ali isključivo na službenom web siteu guilda koji je naveden u članku 5. Na službenom web siteu postoje posebni postovi poput „prijedlozi za poboljšanje rada guilda“ gdje članovi mogu učiniti spomenuto.
b) Svi konstruktivni prijedlozi biti će razmotreni od strane officera i guild mastera.
c) Prijedlozi u privatnim porukama i guild chatu officeri i guild master nisu dužni razmatrati.

Članak 15. Main character

St.1. Main character (Glavni heroj/karakter) je heroj s kojim član želi najčešće igrati, odnosno onaj koji mu je najbitniji u bilo kojem smislu.
St.2.Main charactera može bilo koji član promijeniti, ali kada ga promijeni, mjesec dana mu je zabranjeno ponovno mijenjanje, osim ako mu guild master osobno ne dopusti drugačije.
St.3. Main character se ne može mijenjati neposredno pred raid.

Članak 16. Donošenje statuta

St.1. Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja 1.12.2015. godine
St.2. Statut je podložan promjenama ako guild master i officeri tako odluče

Guild master guilda „Hyperion“ Luckypala (Trexler)

0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message

  Topic locked


Topic is closed, you cannot post any messages in it anymore
 
Post new topic   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Freakz Forum Index -> Cos de Gunoi -> Guilds Archive -> Hyperion  


The time now is 20-10-2019, 06:26:12
Copyright info

Based on phpBB ro/com

 
 
 I forgot my password


This message appears only once, so
like us now until it's too late ! :D
x